เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
โอ้ไผ่วงคงอยู่คู่ฟ้า
แดนคนกล้าธานีศรีสยาม
บรรพบุรุษสร้างชื่อระบือนาม
ทั่วเขตคามธาณินทร์ถิ่นอ่างทอง
 
เมืองวิเศษชัยชาญโบราณสร้าง
เป็นศูนย์กลางต่อสู้ศัตรูพร้อง
เป็นปึกแผ่นแน่นแคว้นแดนอ่างทอง
อยุธยาแซ่ซ้องพี่น้องไทย
 
** ไผ่วงวิทยามาร่วมคิด
สร้างชีวิตเยาวชนให้สดใส
แดนคนกล้าสร้างชื่อระบือไกล
ลูกไผ่วงวิทยาสามัคคี
 
เสริมความรู้คุณธรรมแลล้ำเลิศ
เป็นเครื่องเชิดชูหน้ามีราศี
อนุรักษ์พัฒนาสร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีของเราชาวไผ่วง (ซ้ำ) **
 
เพื่อศักดิ์ศรีของเราชาวไผ่วง
เพื่อศักดิ์ศรีของเราชาวไผ่วง
เพื่อศักดิ์ศรีของเราชาวไผ่วง
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB