แผนผังโรงเรียน
แผนผังพื้นที่บริเวณโรงเรียนไผ่วงวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.51 KB