ภาพกิจกรรม
เยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566
นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฏฐณิชา ลี้เจริญสุข
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,10:49   อ่าน 25 ครั้ง