ภาพกิจกรรม
เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565
วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556
นางสาวบัณฑิณี คำสภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวฉวีวรรณ ดีมั่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
ส่วนจังหวัดอ่างทอง

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2565,14:03   อ่าน 84 ครั้ง